Kabouters op zoek naar element

De zoektocht van de kabouters naar de 4 elementen schiet al goed op..