Vriend worden

De Vrienden van Scouting Oost 1 zijn mensen die onze club — om welke reden dan ook — een warm hart toedragen.

Wie ben je?

Geslacht

Helaas moet in de administratie van Scouting Nederland gekozen worden uit deze twee opties voor het geslacht.

Verdere contactgegevens
Contributie: SEPA machtigingsformulier standaard Europese incasso – Doorlopende machtiging

Bedrag jaarlijkse donatie

U geeft toestemming aan Scouting Oost 1 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Oost 1.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Privacy & reglement

Wij verwerken persoonsgegevens om de donatie te innen en contact te hebben met onze donateurs. In ons privacybeleid is te hoe we hierbij te werk gaan.

Overzicht en opmerkingen

Vul hier niks in