Vrienden van ­Scouting Oost 1

De Vrienden van Scouting Oost 1 zijn mensen die onze club — om welke reden dan ook — een warm hart toedragen. Dit uiten ze door eens per jaar minimaal €10,- te betalen. Natuurlijk mag je jaarlijkse bijdrage ook meer zijn. De Vrienden bestaan voornamelijk uit oud-leden, ouders van huidige leden en leiding.

Wat gebeurt er met het geld?

Het geld dat we van de Vrienden krijgen, wordt onder andere gebruikt voor:

Ook Vriend worden?

Schrijf je in!