Vrienden van ­Scouting Oost 1

De Vrienden van Scouting Oost 1 zijn mensen die onze club — om welke reden dan ook — een warm hart toedragen. Dit uiten ze door eens per jaar minimaal €10,- te betalen. Natuurlijk mag je jaarlijkse bijdrage ook meer zijn. De Vrienden bestaan voornamelijk uit oud-leden, ouders van huidige leden en leiding.

Wat krijgt een Vriend van Scouting Oost 1?

In ruil voor de bijdrage krijgen de Vrienden twee keer per jaar een leuke nieuwsbrief (de We are SO1 together) met nieuws, oud nieuws, interviews en foto’s. Ook wordt er ieder jaar een activiteit georganiseerd voor de Vrienden. Het eerste jaar was dat een Gouden Soos en vorig jaar was dat een kampvuuravond. Dit jaar zal de activiteit plaatsvinden op zondag 17 april (houd de datum vast vrij!). Wat we gaan doen, is nog een verrassing.

Wat gebeurt er met het geld?

Het geld dat we van de Vrienden krijgen, wordt onder andere gebruikt voor:

Ook Vriend worden?

Stuur een mail naar vriendenvan@scoutingoost1.nl