Vriendenadministratie


Aanmelden
Gegevens aanpassen
Opzeggen

SEPA machtigingsformulier standaard Europese incasso – Doorlopende machtiging

U geeft toestemming aan ST Scouting Oost 1 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ST Scouting Oost 1.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vul hier niks in

U krijgt automatisch een kopie van de gegevens toegezonden.