Pionier worden

De Pioniers van Scouting Oost 1 zijn mensen die onze club — om welke reden dan ook — een warm hart toedragen. Steun je ons ook? Dat kan voor 10, 25, 50 of 100 euro!

Wil je nog meer doen? Dat kan natuurlijk ook!

Wat wil je doneren?

Bedrag jaarlijkse donatie

SEPA machtigingsformulier standaard Europese incasso – Doorlopende machtiging

U geeft toestemming aan Scouting Oost 1 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Oost 1.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wie ben je?

Geslacht

Helaas moet in de administratie van Scouting Nederland gekozen worden uit deze twee opties voor het geslacht.

Verdere contactgegevens
Privacy & reglement

Wij verwerken persoonsgegevens om de donatie te innen en contact te hebben met onze Pioniers. In ons privacybeleid is te hoe we hierbij te werk gaan.

Overzicht en opmerkingen

Vul hier niks in