Leden­administratie

Op deze pagina kunnen nieuwe leden zich inschrijven. Bestaande leden kunnen ook hun gegevens wijzigen of zich uitschrijven.

Proefdraaien

Een nieuw lid mag drie keer gratis komen kijken op de opkomst. Vraag het wel vooraf even door een mailtje te sturen naar de speltak. Dan weet je zeker dat je op een goed moment komt!

Wachtlijst

Voor het inschrijven is er momenteel geen wachtlijst, behalve bij de Kabouters en Welpen.

Contributie

De hoogte van de maandelijkse contributie is:

Is de contributie een probleem? Dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam.

Wilt u een nieuw lid inschrijven, gegevens wijzigen of een bestaand lid uitschrijven?
Wie is het?

Geslacht

Helaas moet in de administratie van Scouting Nederland gekozen worden uit deze twee opties voor het geslacht.

Wat zijn jouw contactgegevens?
Verdere contactgegevens
Nog een tweede ouder/verzorger?

We kunnen een tweede persoon in onze adminsitratie zetten die dan ook informatiemails krijgt.

Contributie: SEPA machtigingsformulier standaard Europese incasso – Doorlopende machtiging

U geeft toestemming aan Scouting Oost 1 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Oost 1.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het bedrag voor de sweater, t-shirt of beide dient vooraf betaald te worden bij de leiding. Daarna zullen de kledingstukken geleverd worden.

Privacy & reglement

Wij verwerken persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. We maken ook gebruik van diverse (sociale) media. In ons privacybeleid is te hoe we hierbij te werk gaan.

Foto’s en video’s van het lid mogen op de online media van Scouting Oost 1 worden gebruikt

De online media zijn onder andere de website, Instagram en Facebook.

Ieder scoutinglid houdt zich aan de rechten en plichten die staan beschreven in de Huishoudelijk Regelementen van Scouting Oost 1 en Scouting Nederland.

Overzicht en opmerkingen

Vul hier niks in