Pioniers van ­Scouting Oost 1

De Pioniers van Scouting Oost 1 zijn mensen die onze club — om welke reden dan ook — een warm hart toedragen. Dit uiten ze door eens per jaar minimaal €10,- te betalen. Natuurlijk mag je jaarlijkse bijdrage ook meer zijn. De Pioniers bestaan voornamelijk uit oud-leden, ouders van huidige leden en leiding, maar iedereen is welkom om ook wat te doneren!

Wat gebeurt er met het geld?

Het geld dat we van de Vrienden krijgen, wordt onder andere gebruikt voor:

Ook Pionier worden?

Schrijf je in!