Leden­administratie

Op deze pagina kunnen nieuwe leden zich inschrijven en bestaande leden hun gegevens wijzigen of zich uitschrijven.

Voor het inschrijven is er momenteel geen wachtlijst. De hoogte van de maandelijkse contributie is:

Wilt u een nieuw lid inschrijven, gegevens wijzigen of een bestaand lid uitschrijven?
Wie is het?
Wat zijn jouw contactgegevens?
Verdere contactgegevens
Contributie: SEPA machtigingsformulier standaard Europese incasso – Doorlopende machtiging

U geeft toestemming aan ST Scouting Oost 1 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ST Scouting Oost 1.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het bedrag voor de sweater, t-shirt of beide dient vooraf contant betaald te worden bij de leiding. Daarna zullen de kledingstukken geleverd worden.

Privacy

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Voor vragen kunt u zich richten tot de stafteams of een mail sturen naar: bestuur@scoutingoost1.nl

Scouting Oost 1 maakt gebruik van diverse (sociale) media. Foto’s worden geplaatst op Facebook en onze website om een beeld te geven van de activiteiten die Scouting Oost 1 doet. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van fotografische opnames dan kunt u dit aangeven bij de staf van de speltak van uw zoon/dochter.

Overzicht en opmerkingen

Vul hier niks in